รีไซเคิล

     เราให้ความสำคัญกับวัสดุเหลือใช้ สนับสนุนกระบวนการหมุนเวียนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้

เกิดประโยชน์และในฐานะผู้เชี่ยวชาญการบำบัดและผู้รีไซเคิลปลายทางเราสามารถจัดการวัสดุเหลือใช้

ของเสียจากอุตสาหกรรม โดยกระบวนการ รีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ

     ธุรกิจการจัดการประมูล รับซื้อ รับจ้างขยะที่ไม่เป็นอันตรายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

กากของเสีย วัสดุเหลือใช้เพื่อการคัดแยกรีไซเคิลหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีลักษณะ และคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (2553) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน

พ.ศ. 2535 หรือของเสียจากโรงงานเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต ทางอุตสาหกรรมการรีไซเคิลตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ ป.32/2539พล.

โรงงานลำดับที่ 53(4), 40(1), 64(12), 105 , 106 ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15(2554)ในการขนย้าย,จัดการทำตาม ระเบียบข้อกฎหมายโดยเคร่งครัดรวมทั้งการคำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตามมาตรฐาน ISO 14001

วงษ์พาณิชย์ สาขาแม่น้ำคู้

379 หมู่6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

 

โทรศัพท์ : 033 - 014 955

             062 - 7154 422

             066 - 1152 619

อีเมล์     : pusinwongpanit@gmail.com

ติดต่อเรา

บริษัท ภูสินธารา จำกัด

ที่อยู่ 6/2 หมู่ 5 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

ติดต่อ : 038-991178 , 033-014955(วัสดุรีไซเคิล)

จำหน่าย : ทรายคัดขนาด ทรายละเอียด ทรายถม ทรายก่อสร้าง

             ดินถม ทรายกรองน้ำ สแลค หิน ท่อคอนกรีต